Visie

In onze visie steunen wij op enkele uitgangspunten en pijlers:

Uitgangspunten:
- Al spelend leren kinderen het meest
- We staan voor een interactieve aanpak met oog voor elk individu
- We bieden kinderen een stevige basis waar we elk jaar op willen verder bouwen
Pijlers:
- Leergierigheid aanspreken

In de eerste plaats willen we de leergierigheid van kinderen aanspreken bij het verwerven van een tweede taal. Hierbij streven we naar een goed begrip van de taal en dit in een veilige omgeving. We moedigen de kinderen aan om zich mondeling uit te drukken en een correcte uitspraak te hanteren. Voor oudere kinderen besteden we ook aandacht aan de schriftelijke vaardigheden.

- Interactief werken en spelend leren

We handelen op een speelse en interactieve manier omdat we ervan overtuigd zijn dat kinderen meer leren en meer betrokken zijn in een aangename sfeer.

Om ieder kind individueel te stimuleren in zijn ontwikkeling, werken we in kleine groepen van gemiddeld 12 kinderen. Dit ook om de open sfeer te behouden en het vertrouwen te versterken. Daarom besteden we extra aandacht aan het welbevinden van elk kind. De leerkrachten bieden hiertoe een veilige omgeving waarin elk kind zichzelf kan zijn.

- Eenvormigheid

Omdat we onze leerkrachten op een eenvormige en aangename manier willen laten werken, hebben wij onze methode zodanig uitgewerkt dat zij uitgeschreven lespakketten aangereikt krijgen waarin verschillende differentiatiemogelijkheden verwerkt zijn. Deze lesinhouden zijn ontwikkeld volgens de nieuwe methodieken die leerplancommissies en scholengemeenschappen promoten en waarbij rekening wordt gehouden met een aanbod van alle vaardigheden.